ต้องการรับบทความวิจัยฉบับเต็ม Full Paper Request
เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก และมีความสนใจเนื้อหาและต้องการอ่านเนื้อหาจากบทความฉบับเต็ม (full article) ท่านสามารถขอเอกสารฉบับเต็มได้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Because of professional reasons, full access to some articles is limited.
For health professionals and students, you may email us and ask for the full text with no cost.
Email address *
ท่านคือ Your status *
โปรดระบุชื่อสกุลของท่าน Your Full Name *
Your answer
สังกัดในปัจจุบัน (ที่ทำงาน หรือ สถานศึกษา) Your Setting *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ Telephone Number *
Your answer
ข้อมูลบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ต้องการ (ชื่อเรื่อง, เล่ม, ปี, พ.ศ.ที่พิมพ์) Details of the article(s) you request (Title, Number, Year) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms