Εικόνα - μήνυμα - σήμα

Στο πλαίσιο της μελέτης που διεξάγουμε για την Ερευνητική μας εργασία με θέμα "Εικόνα - σήμα" μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε τις έννοιες ΤΕΧΝΗ, ΜΗΝΥΜΑ και ΣΗΜΑ και απευνόμαστε σε νέους ηλικίας μέχρι 30 ετών και έχουμε στόχο να συγκεντρώσουμε τη γνώμη τους.

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας μέχρι 26/3/2014.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Το ερωτηματολόγιο επιμελήθηκε η Ηλέκτρα Χαραλαμποπούλου, Α3

KAMMIA ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question