แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการงานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565 และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
คำชี้แจ้ง โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
4.ประเภทผู้ขอรับบริการ *
5.หน่วยงาน/สังกัด *
หน่วยงาน อื่นๆ (โปรดระบุ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of RMUTL. Report Abuse