มฐ.3 ตบช.4 จำนวนของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียน *
อำเภอ *
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด *
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร (คน) *
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด (คน) *
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในใช้ทักษะชีวิต (คน) *
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (คน) *
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา (คน) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service