มฐ.3 ตบช.4 จำนวนของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร (คน)
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด (คน)
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในใช้ทักษะชีวิต (คน)
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (คน)
จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา (คน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms