ઓનલાઇન રોજગાર ભરતી મેળો-જિલ્લો મહેસાણા
જિલ્લા રોજગાર કચેરી, મહેસાણા દ્વારા હાલના સંજોગોમાં ભરતી પ્રક્રિયામાં વ્યકિતગત સંપર્ક લઘુતમ કરી ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા યોજી રોજગારી આપી શકાય તે માટે ઇ-રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન કરેલ છે. આ ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા ઓનલાઇન અરજી કરેલ ઉમેદવારોની નોકરીદાતા દ્વારા ટેલિફોનિક/ઓડિયો/વિડીયો કોલ ના માધ્યમથી ઇન્ટર્વ્યુ લેવામાં આવશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને નીચેની વિગતો વાંચી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા જણાવવામાં આવે છે.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ઉમેદવારનું પુરુ નામ *
જાતિ (પરૂષ/સ્ત્રી ) *
કેટેગરી *
સરનામું *
તાલુકો *
મોબાઇલ નંબર(વોટસએપ નંબર લખવો જો હોયતો) *
ઇ-મેઇલ આઇ ડી
જન્મ તારીખ *
MM
/
DD
/
YYYY
લાયકાત (છેલ્લી લાયકાત દર્શાવવી) *
આઇ.ટી.આઇ
Clear selection
ડીપ્લોમા
Clear selection
બી.ઇ.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy