S9 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.TERIMA KASIH.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Apakah faktor utama kejatuhan kerajaan Mesopotamia? *
1 point
2 Kandungan karya The Art of War pada masa kini amat penting kepada masyarakat. Apakah kepentingan karya tersebut? *
1 point
3. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. *
1 point
Captionless Image
4. Gambar 1 adalah Tembok Besar China yang dibina oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin (221 S.M. hingga 206 S.M.). *
1 point
Captionless Image
5 Anda sebagai pemimpin masyarakat maritim di Asia Tenggara. Apakah usaha anda untuk memajukan negara anda? *
1 point
6 Maklumat berikut berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
7 Rajah 1 menunjukkan peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliah. *
1 point
Captionless Image
8 Mengapa Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin? *
1 point
9 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi? *
1 point
10 Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. Apakah peristiwa yang membawa kepada pembukaan semula kota tersebut? *
1 point
11 Antara berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kerajaan Islam Madinah? *
1 point
Captionless Image
12 Maklumat berikut berkaitan dengan bandar-bandar utama kerajaan Islam. *
1 point
Captionless Image
13 Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi di Sumatera Utara. Mengapakah mereka berbuat demikian? *
1 point
14 Maklumat berikut berkaitan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman kemuncak kerajaan Melayu Melaka. *
1 point
Captionless Image
15 Senarai berikut ialah cerita rakyat dalam masyarakat Melayu. *
1 point
Captionless Image
16 Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan perdagangan di Melaka pada abad ke-16? *
1 point
17 Pada abad ke-15, para pelaut Eropah telah mula menjalankan kegiatan penjelajahan dan penerokaan ke Timur. Apakah faktor yang mendorong kegiatan tersebut? *
1 point
18 Gambar 2 berkaitan mesin ciptaan John Hargreaves pada zaman Revolusi Perindustrian di Britain. *
1 point
Captionless Image
19 Jadual 1 berkaitan bilangan sekolah rendah mengikut aliran dalam sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu pada tahun 1938. *
1 point
Captionless Image
20 Peta 1 menunjukkan landasan kereta api yang dibina pada abad ke-20 di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
21 Negara China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad ke-19. Mengapakah negara tersebut menjadi sasaran? *
1 point
22 Sistem birokrasi Barat dalam pentadbiran di Thailand telah diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn. Mengapakah beliau memperkenalkan sistem tersebut? *
1 point
23 Jadual 2 berkaitan dengan pembesar-pembesar tempatan yang menentang British. *
1 point
Captionless Image
24 Pasukan Force 136 ditubuhkan dalam kalangan orang Melayu. Apakah tujuan penubuhan pasukan tersebut? *
1 point
25 Senarai berikut merupakan peristiwa yang berlaku di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-19. *
1 point
Captionless Image
26 Apakah tindakan Sultan Muhammad II bagi mengukuhkan kewibawaan baginda di Kelantan? *
1 point
27 Rajah 2 merujuk kepada faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
28 Mengapakah penyerahan Sarawak kepada British ditentang oleh penduduk tempatan? *
1 point
29 Maklumat berikut berkaitan dengan Persidangan Kebangsaan. *
1 point
Captionless Image
30 Gambar 3 ialah tokoh yang berjasa kepada Persekutuan Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
31 Dialog berikut berkaitan dengan tuntutan rakyat Sarawak dan Sabah. *
1 point
Captionless Image
32 Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M Azahari menentang Brunei menyertai Malaysia. Apakah alasan penentangan tersebut? *
1 point
Captionless Image
33 Rajah 3 merujuk kepada sistem pemerintahan negara Malaysia. *
1 point
Captionless Image
34 Gambar 4 menunjukkan Jata Negara Malaysia. *
1 point
Captionless Image
35 Pada tahun 1958, Encik Sulaiman ingin mengusahakan tanaman pisang secarakecil-kecilan, tetapi tidak mempunyai sumber modal yang cukup. Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu Encik Sulaiman? *
1 point
36 Rancangan Malaya Pertama bermatlamat membangunkan kawasan luar bandar. Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai? *
1 point
Captionless Image
37 Pernyataan berikut adalah cabaran keempat Wawasan 2020. *
1 point
Captionless Image
38 Archduke Franz Ferdinand yang merupakan pewaris takhta Austria – Hungary dan isterinya telah dibunuh pada 28 Jun 1914 oleh seorang pengganas Serbia. Apakah kesan peristiwa tersebut? *
1 point
39 Maklumat di bawah berkaitan dengan dasar luar Malaysia *
1 point
Captionless Image
40 Peta 2 menunjukkan negara-negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy