ส่งงานครั้งที่ 1 Port Folio By Google Docs

**ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด...
    เฉพาะตัวเลขเท่านั้น..
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question