Deklaracja członkowska
Jako prawny opiekun, proszę o włączenie mojego dziecka w poczet zawodników Akademii Piłkarskiej BonitoSign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko rodzica *
Adres zamieszkania *
Telefon kontaktowy *
Imię nazwisko Dziecka *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Zgoda na udział w zajęciach. *
Required
Stan zdrowia Dziecka *
*Zaświadczenie lekarskie jest wymagane i konieczne, aby móc uczestniczyć w zajęciach Akademii Piłkarskiej Bonito.* Rodzice są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej w terminie 7 dni od uzupełnienia poniższej deklaracji. * Nasza Akademia współpracuje z placówką medyczną Chiramed, gdzie można uzyskać zaświadczenie. *Na wizytę należy wziąć wyniki badań: mocz, morfologi, glukoza.
Required
Required
Składka członkowska *
Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od grupy treningowej. Wpłaty można dokonać wyłącznie na konto Stowarzyszenia.Idea Bank 73 1950 0001 2006 0071 3036 0003. Numer konta dostępny jest również na stronie www.apbonito.pl
Required
Rejestracja zawodnika na portalu PZPN *
Certyfikowana szkółka, zobowiązana jest do rejestracji każdego zawodnika w bazie PZPN. Rejestracji może dokonać wyłącznie prawny opiekun dziecka. Opiekun powinien zarejestrować się na profilu www.laczynaspilka.pl , później zarejestrować zawodnika i przypisać do Akademii Piłkarskiej Bonito. Filmy z instruktażem znajdują się na naszej stronie internetowej.
Required
Obowiązek informacyjny w związku ustawą tzw. RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z członkostwem Państwa dziecka w
AP Bonito szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli
kto i w jaki sposób przetwarza ww. dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Budujemy Sukces Poręba Wielka 581 34-735 Niedźwiedź. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
 listownie na podany adres Klubu lub przez e-mail: budujemysukces@gmail.com
2. Jako Administrator będziemy przetwarzać ww. dane w celu:
 przekazywania aktualnych informacji o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami
współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie
marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie
marketingu własnego), jak również o ile będzie to konieczne.
 ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust.1
lit. f RODO.
3. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich
kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia
przetwarzania danych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa
dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do
Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać ze swoich
praw konieczny jest kontakt z Administratorem.
4. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji założonych
celów jako członka Stowarzyszenia.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty
świadczące na naszą rzecz usługi wspierające wykonanie zobowiązań, w szczególności
księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dotyczące ubezpieczenia, promocji.
7. Dane Państwa dziecka będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który dziecko
będzie członkiem stowarzyszenia, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu
obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego. Dane
przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez
Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing własny) lub do
czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu (marketing na rzecz innych
podmiotów). Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu
towarów i usług innych podmiotów możecie Państwo cofnąć w każdym czasie. Zgodę
można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub
poprzez wysłanie e-maila na budujemysukces@gmail.com ze wskazaniem, że dotyczy
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy