Anketa pagal Leonardo Da Vinci mobilumo projektą „Pagalba mokiniui atliekant gamybinę praktiką ir įsidarbinant“

Gerbiamieji,
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras šiuo metu vykdo Leonardo Da Vinci mobilumo projektą „Pagalba mokiniui atliekant gamybinę praktiką ir įsidarbinant“ bei kviečia profesinio mokymo specialistus (mokyklų direktorius, pavaduotojus, skyrių vedėjus, profesijos mokytojus ar grupių vadovus) dalyvauti anoniminėje apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti moksleivių gamybinės praktikos atlikimo kokybę bei numatyti gaires jai gerinti. Pateiktą anketą sudaro 19 klausimų.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Verslo įmonėse
  Valstybinėse įmonėse/įstaigose
  Mūsų profesinės mokyklos gamybinio mokymo dirbtuvėse
  Gamybinę praktiką atlieka fiktyviai, ne pagal pasirinktą profesiją
  Kita
  Please enter one response per row
  5 dienas per savaitę, 8 val. per dieną
  5 d. per savaitę, mažiau nei 8 val. per dieną
  Ne visomis savaitės dienomis, mažiau nei 8 val. per dieną
  Moksleivis realiai nedirba
  Kita
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Dėl profesinio mokymo programų kokybės
  Dėl mokomųjų dalykų svarbos/reikalingumo
  Dėl gamybinio mokymo dirbtuvių kokybės
  Dėl gamybinio mokymo užsiėmimų vedimo kokybės
  Dėl profesijos mokytojų kompetencijos
  Dėl moksleivių motyvacijos mokytis pasirinktą profesiją
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Pats moksleivis
  Moksleivio tėvai (artimieji)
  Profesijos mokytojas
  Skyriaus vedėjas
  Darbdavių organizacijos
  Individualūs verslininkai darbdaviai
  Darbo birža
  Kita
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question