แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หนังสั้น
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดตรงกับความหมายของหนังสั้นมากที่สุด *
1 point
2. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของหนังสั้น * *
1 point
3. หนังเรื่องใดที่มีการค้นพบเป็นเรื่องเเรก * *
1 point
4. หนังสั้นเรื่องแรกบริษัทใดเป็นผู้สร้าง * *
1 point
5. ภาพยนต์ได้เข้ามาในประเทศไทยในยุครัชกาลใด * *
1 point
6. หนังของใครที่เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก * *
1 point
7. การแบ่งแนวภาพยนตร์ตามส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ * *
1 point
8. ข้อใดคือประเภทของภาพยนตร์ของกลุ่มอารมณ์ * *
1 point
9. สื่อประเภทใดที่การถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อนำเสนอความคิด * *
1 point
10. สื่อประเภทใดที่ถ่ายทอดความคิดที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน * *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms