Szkolenie "Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?"
Formularz zapisu na szkolenie "Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?" finansowane w ramach projektu "Lokalnie dla różnorodności - sieć Żywych Bibliotek modelem rozwoju sektora".

Szkolenie odbędzie się w Zamościu, w sobotę, 27 listopada 2021 roku, w godz. 10-17.
Adres: Baza by Goldier, ul. Pereca 10, 22-400 Zamość, woj. lubelskie.

Na szkoleniu przeprowadzimy Państwa przez metodę Żywej Biblioteki teoretycznie i praktycznie. Przedstawimy historię, standardy i opowiemy o każdym etapie planowania oraz razem zorganizujemy miniwydarzenie, by mogli Państwo poznać metodę od kuchni.
Po szkoleniu otrzymają Państwo oficjalny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu sieci Żywa Bibliotek Polska.
Każda lokalna Żywa Biblioteka otrzyma pakiet startowy o wartości 110 euro (paczka z materiałami na wydarzenie: roll up, baner, ulotki etc.).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jedynym warunkiem jest zorganizowanie Żywej Biblioteki w swojej lokalnej społeczności (miejscowości do 80 tys. mieszkańców) do końca kwietnia 2022 roku. Będziemy wspierać Państwa na każdym etapie organizacji tego wydarzenia, a także w trakcie jego trwania.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w szkoleniu wraz z drugą osobą z organizacji/instytucji/grupy nieformalnej? Proszę podać jej imię i nazwisko. *
UWAGA! Druga osoba wysyła osobne zgłoszenie.
Nazwa Pani/Pana organizacji/instytucji/grupy nieformalnej oraz krótki opis tego, czym się zajmuje. *
Jeśli nie należy Pani/Pan do grupy (nie)formalnej, proszę opisać dostępne zasoby, które pomogą Pani/Panu (jako osobom prywatnym) w zrealizowaniu wydarzenia Żywa Biblioteka. Zasoby np. finansowe, materialne, niematerialne (talenty, doświadczenie) oraz osoby gotowe do współpracy (wolontariusze, copywriterzy etc.).
Miejsca w sieci - jeśli istnieją - Pani/Pana organizacji/instytucji/grupy nieformalnej: strona internetowa/blog i/lub kanały social media (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter etc.). *
Jaką rolę pełni Pani/Pan w organizacji/instytucji/grupie nieformalnej? *
Czym się Pani/Pan tam konkretnie zajmuje? Ile godzin/dni tygodniowo (średnio) działa Pani/Pan w tej organizacji/instytucji/grupie nieformalnej?
Jaką posiada Pani/Pan wiedzę i umiejętności dotyczące stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? *
Czy mieliście Państwo styczność z tematem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? Jaka jest wg Was Wasza wiedza i kompetencje w tym zakresie (szkolenia, warsztaty, certyfikacje, teoria i praktyka)? O jakie zagadnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji chcieliby Państwo tę wiedzę uzupełnić?
Dlaczego chce Pani/Pan zorganizować Żywą Bibliotekę? Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach. *
W jakim mieście/miasteczku/wsi chciałaby Pani/chciałby Pan zorganizować Żywą Bibliotekę?* *
*Prosimy podać nazwę oraz województwo, powiat, gminę. Dane są wstępne - mogą Państwo później zmienić miejsce organizowania Żywej Biblioteki.
Ile osób zamieszkuje tę miejscowość? *
W jakim miejscu chciałaby Pani/chciałby Pan zorganizować Żywą Bibliotekę?* *
*Dane są wstępne - mogą Państwo później zmienić miejsce organizowania Żywej Biblioteki.
Czy miała Pani/miał Pan jakąkolwiek styczność z wydarzeniem/siecią Żywa Biblioteka? *
Czy (współ)organizowała Pani/(współ)organizował Pan już Żywą Bibliotekę? *
Jeśli tak, prosimy opisać to doświadczenie - jaka była Pani/Pana rola, gdzie i kiedy odbyła się Żywa Biblioteka, jakie Żywe Książki były dostępne, ilu uczestników wzięło udział, jakie są Pani/Pana wrażenia etc.
Jakie są Pani/Pana oczekiwania w stosunku do szkolenia? Czego chcieliby się Państwo dowiedzieć przede wszystkim? *
Required
Potrzeby umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu (dostępność architektoniczna sali, asystent etc.). *
Jakie są Pani/Pana potrzeby dotyczące diety? *
Dodatkowe pytania, uwagi, spostrzeżenia.
Oświadczam, że jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu nie będę jednak mogła/mógł w nim uczestniczyć - poinformuję o tym organizatorów. W formie pisemnej i najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia (czyli maksymalnie do środy, 24 listopada)*. *
* Brak takiej informacji będzie wiązał się z utratą możliwości udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez sieć Żywa Biblioteka Polska.
Zobowiązuję się zorganizowania Żywej Biblioteki w wybranej przez siebie miejscowości do końca kwietnia 2022 roku*. *
* Niewywiązanie się z tego zobowiązania będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z zasobów sieci Żywa Biblioteka Polska i korzystania z mentoringu oraz konsultacji. Może pociągnąć za sobą również konieczność zwrotu kosztów szkolenia (nie dotyczy udokumentowanych wypadków losowych, niezwiązanych z wolą Uczestniczki/Uczestnika), jeśli Program Aktywni Obywatele zażąda od realizatora projektu zwrotu części dotacji przypadającej na Uczestniczkę/Uczestninika.
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Diversja (RODO). (Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem - w przypadku odmowy podania danych, nie może dojść do uczestnictwa w projekcie). *
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, dalej RODO), Stowarzyszenie Diversja informuje że: 1)administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie DIversja; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Diversja możliwy jest pod adresem e-mail: info.zywabiblioteka@gmail.com; 3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zgłoszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 4) odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO; 6) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez cały okres realizacji projektu a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach; 7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędnym wymogiem, w przypadku odmowy podania danych, nie może dojść do uczestnictwa w projekcie.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy