ใบสมัครเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา
ให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
****โดยเฉพาะ E-mail Address จะต้องใช้ได้จริง
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งแบบฟอร์มใบสมัครเข้าไปยังอีเมล์ของนิสิต
ให้นิสิตดำเนินการพิมพ์เอกสาร ลงชื่อตัวเอง และให้ผู้ปกครองลงชื่อรับทราบ และนำมาส่งที่คุณจารุณี ห้องธุรการคณะ วว.
รหัสนิสิต *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
Your answer
สังกัดภาควิชา *
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
เกรดเฉลี่ย *
Your answer
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา *
Your answer
ต้องการไปสหกิจภาคการศึกษา *
ปีการศึกษา *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ (a) *
Your answer
หมู่ที่(a) *
Your answer
ตำบล(a) *
Your answer
อำเภอ(a) *
Your answer
จังหวัด(a)
Your answer
รหัสไปรษณีย์(a) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์(a) *
Your answer
Email *
Your answer
ที่อยู่ของผู้ปกครอง
กรอกข้อมูลตามจริง ใช้สำหรับการติดต่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการฝึกงาน
ชื่อสกุล ผู้ปกครอง *
Your answer
เกี่ยวข้องเป็น *
บ้านเลขที่(p) *
Your answer
หมู่ที่(p) *
Your answer
ตำบล(p) *
Your answer
อำเภอ(p) *
Your answer
จังหวัด(p) *
Your answer
รหัสไปรษณีย์(p) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์(p) *
Your answer
ระบุสาขาเฉพาะที่ต้องการฝึกงาน
ยกตัวอย่างเช่น พลังงาน ยานยนต์ ก่อสร้าง เป็นต้น
สาขาเฉพาะที่ต้องการฝึกงาน *
Your answer
ระบุบริษัท/หน่วยงาน ที่ต้องการไปฝึกงาน 5 อันดับแรก
ขอให้ระบุชื่อเต็มของบริษัท เช่น "บริษัท ซูซูกิ (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นต้น
โดยให้เรียงตามลำดับความสนใจจาก "มากไปน้อย"
บริษัทที่1 *
Your answer
บริษัทที่2 *
Your answer
บริษัทที่3 *
Your answer
บริษัทที่4 *
Your answer
บริษัทที่5 *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms