ใบสมัครเข้าร่วมงาน BLOOM Bazaar International Expansion and Global Market Opportunity ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอปิดรับสมัครการเข้าร่วมงานแถลงข่าว BLOOM Bazaar International Expansion and Global Market Opportunity
สำหรับท่านที่สมัครมาแล้ว ทางสถาบันฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานของท่านผ่านทางอีเมลล์ที่ได้แจ้งไว้(รับเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์และได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น *ไม่รับ Walk in*)
สถาบันขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจและต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการได้ครบทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หากท่านมีความสนใจรับข่าวสารการสัมนาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/forms/ZzcnAMziWULdvxV12
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service