แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปี 2562
คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดนครปฐม ปี 2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการให้บริการ
* จำเป็น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ท่านนำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาไปใช้ประโยชน์ด้านใด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ * *
5
4
3
2
1
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ความหลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ
ความสะดวกในการนำไปใช้ของข้อมูลสารสนเทศ
ความน่าสนใจของข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ถ้ามี)
คำตอบของคุณ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy