แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
               ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2982/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดณะวิศวกรรมศาสตร์  ท่านอยากจะเห็นคณะพัฒนาไปในทิศทางอย่างไร  ในสี่ปีข้างหน้า
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ท่านอยากจะเห็นคณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาไปในทิศทางอย่างไร  ในสี่ปีข้างหน้า
2. คุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ท่านคาดหวัง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Report Abuse