SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Adreça electrònica *
Nom del curs *
Sel·lecciona el curs on vols inscriure't
DADES DE L'ALUMNE
Nom i cognoms de l'alumne/a *
La vostra resposta
D.N.I / N.I.E./ PASSAPORT *
Introdueix el número i les lletres del document
La vostra resposta
CatSalut
Introdueix el número de la targeta sanitària (4 lletres + 10 números)
La vostra resposta
sexe *
Tel. domicili
La vostra resposta
Tel. mòbil alumne *
La vostra resposta
Altres Tel. de contacte *
La vostra resposta
Data de naixement *
dd/mm/aaaa
La vostra resposta
En cas d'estrangers, nacionalitat i any d'arribada al país
La vostra resposta
Adreça *
Nom de la via, núm, pis i porta
La vostra resposta
Població *
La vostra resposta
Codi Postal *
La vostra resposta
Correu electrònic de l'alumne *
La vostra resposta
Actualment l'alumne viu amb: *
Marca la opció escollida
Obligatòria
Nom i cognoms del pare, mare i/o tutor/a legal
La vostra resposta
Correu electrònic del pare, mare i/o tutor/a legal *
La vostra resposta
ESTUDIS REALITZATS
Estudis realitzats
Darrer curs REALITZAT
La vostra resposta
Identificador de l'alumne del Registre d'Alumnes (RALC)
La vostra resposta
Any d'inici
Darrer curs REALITZAT
La vostra resposta
Altres estudis realitzats
Descripció (assenyaleu any i centre de realització)
La vostra resposta
SITUACIÓ LABORAL
Situació laboral *
Assenyaleu l'opció actual
Percep alguna prestació *
Darrera renovació atur
Assenyaleu la data i oficina del SOC on us vàreu inscriure
La vostra resposta
Entitat derivant
Districte
La vostra resposta
Nom del Tècnic/a referent
La vostra resposta
Per seguir amb el procés és imprescindible acceptar la Política de privacitat *
Obligatòria
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Aquest formulari s'ha creat dins del domini ESCOLA PIA CATALUNYA. Informeu d'un ús inadequat - Condicions del Servei - Termes addicionals