แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงขอความร่วมมือให้ท่าน ตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Required
สถานภาพ *
Required
ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
รับราชการประเภท *
Required
อายุการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานปัจจุบันกี่ ปี (เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ปี) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy