Evidencia do programu Tréneri v škole - evidujeme naďalej všetkých záujemcov
Ahojte tréneri/trénerky, vzhľadom k množstvu záujemcov nechávame aktívne prihlasovanie všetkých trénerov, aby sme v prípade potreby vedeli reagovať na prípadný zvýšený dopyt škôl po našom programe.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výhradne na účel komunikácie medzi vedúcimi programu TRÉNERI V ŠKOLE a Vami. Odoslaním dotazníka súhlasíte, aby sme Vaše osobné údaje používali na komunikáciu s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Všetky informácie o programe nájdete na našom webe: www.trenerivskole.sk

POZOR: Vyplnením dotazníka čestne prehlasujete, že Vaše odpovede sú v čase vypĺňania pravdivé.

Poznámka: Aktuálne máme plné kapacity a preto je aj pravdepodobné, že Vás nebudeme v roku 2021 kontaktovať.

Plánovaná odmena pre trénera: 20€/hod/brutto
Pracovný pomer: Dohoda o pracovnej činnosti - max. 10 hod. do týždňa.
Email *
Na úvod Vám odporúčame si pozrieť video, aby ste si vytvorili lepšiu predstavu, ako bude približne vyzerať obsah náplne trénerov. Ak vás náplň trénerov nadchne, pokračujte vo vyplnení dotazníka. A samozrejme pozrite si našu webovú stránku www.trenerivskole.sk, aby ste sa nezaevidovali niekde, na čo reálne nemáte čas.
Čo očakávame od Vás v rámci dohody o pracovnej činnosti (realizácia programu je na prvom stupni ZŠ počas školského vyučovania): *
Začiarknite obe položky, čím potvrdzujete, že ste s tým vyrozumený/á.
Required
Meno *
Priezvisko *
Telefónny kontakt *
Kraj kde by ste chceli trénovať: *
Uveďte kraj - kde budete môcť pôsobiť.
Uveďte obec, kde by ste chceli pôsobiť: *
V programe sú tri základné skupiny športových trénerov, do ktorej by ste chceli patriť vy: *
Aký je Váš dominantný šport: *
Uveďte max. 2 športy.
Do ktorej skupiny patríte: *
Označiť môžte aj viac možností. Do kolonky
Required
Špecifikácia ukončeného VŠ vzdelania (len odbor učiteľstvo telesná výchova alebo trénerstvo): *
vyberte stupeň vzdelania: 0 = ešte študujem Bc resp. neukončil som žiadne VŠ vzdelanie v danom odbore , nemám vzdelanie z daného odboru 1 = Bc. , 2 = Mgr., 3 = PhD.
V prípade ak ste študent VŠ v odbore TV alebo trénerstvo, vyberte jednu z možností: *
0 = nie som študent, 1 = 1.ročník Bc, 2 = 2.ročník Bc., 3 = 3.ročník Bc., 4 = 1.Mgr. , 5=2.Mgr. , 6= študent PhD.
Aká je Vaša trénerská kvalifikácia=TK (vyber stupeň kvalifikácie) *
0= nemám TK, 0,5 = TK je už neplatná, 1 = 1. kvalifikačný stupeň, 2 = 2. kvalifikačný stupeň, 3 = 3.kvalifikačný stupeň, 4 = 4.kvalifikačný stupeň, 5 = 5.kvalifikačný stupeň
Aké sú Vaše športové skúsenosti s deťmi do 9 rokov? (v rokoch) *
menej ako jeden rok
viac ako 10 rokov
Aký bol priemerný počet detí, s ktorými ste pracovali v jednej tréningovej jednotke resp. hodine? *
menej ako 1
viac ako 10
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy