Ankieta - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem Gminy Ożarów Mazowiecki do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia paliw w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy. Opracowanie Planu zlecone zostało firmie Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z Krakowa.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy oraz poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety danymi za rok 2012 (lub inny znany).

Chcemy Państwa zapewnić, że wszystkie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gazów cieplarnianych. Na podstawie zebranych informacji zostaną wykonane podsumowujące opracowania prezentujące zagregowane informacje na temat źródeł - opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Wypełniając ankietę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych.

Projekt realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question