Inscripció al Curs; ORATÒRIA I EMOCIONS. ESTRATÈGIES PER A L’AULA
Durada del curs: 30 hores

Codi REC 0073210 en resolució de data 20/11/2019
Preu: 50€
Data: del 29 de febrer al 29 de març de 2020

Perfil de l’alumnat: professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

LA INSCRIPCIÓ IMPLICA UNA ÚNICA APORTACIÓ en concepte de donació de 50 € a l'Associació Ple de Vida per cobrir despeses dels tallers, vídeos, plataforma, professorat...

Per tal que sigui efectiva la inscripció, formalitzeu un INGRÉS de 50 € al número de compte de TRIODOS BANK:
IBAN: ES10 1491 0001 2620 3292 4322
Especificant "Oratòria i emocions" + la persona que s' hi ha inscrit.

O també podeu fer-ho mitjançant PayPal: https://bit.ly/RVPayPal
Nom *
Escriu el teu nom
Your answer
Primer cognom *
Escriu el teu primer cognom
Your answer
Segon cognom
Escriu el teu segon cognom
Your answer
DNI-NIF *
Has d'incloure-hi la lletra.
Your answer
Home o dona
Adreça
Nom carrer, plaça, avinguda... i número + pis
Your answer
Localitat
Your answer
Codi postal
Your answer
Telèfon de contacte principal *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Lloc de treball *
Localitat del centre
Your answer
Observacions
Your answer
Com t'has assabentat del curs? *
Required
Per poder rebre més informació, si us plau, haureu d'acceptar les condicions legals* *
*En compliment d’allò disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), Associació Ple de Vida, com a responsable del/s fitxer/s, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra associació, incloent-hi la seva adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb allò establert en la legislació vigent. La informació que ens pugui ser enviada s’incorporarà als sistemes d’informació de Ple de Vida: aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. A través de la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la LOPD, vostè atorga consentiment inequívoc a Associació Ple de Vida per tal que actuï, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, en el tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable. L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte igualment a una obligació de secret; es tractaran segons la LOPD 15/1999 i el Reial Decret 1702/2007, no es podran utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les que s’autoritzen aquí ni per a finalitats comercials o publicitàries, i no es podran cedir a terceres parts. En qualsevol moment, vostè hi podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, si ho comunica per escrit amb indicació de les seves dades a Ple de Vida, al correu electrònic: pledevida@gmail.com.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.