Sessió informativa PREMIS FEM MATARÓ 2022
DIA: dimarts 17 de setembre, a les 19 h
LLOC: Centre Cívic Pla d'en Boet, c. Juan Sebastián Elcano, 6

Els Premis Fem Mataró 2022, amb un valor econòmic global de 30.000 euros, volen reconèixer i promocionar la tasca de les entitats i potenciar-ne el treball conjunt, per tal d’avançar cap a una ciutat més participativa i que promogui les iniciatives de la ciutadania.

L'objectiu de la sessió és explicar els trets característics de les bases, resoldre dubtes i fomentar relacions entre entitats per tal de poder establir col·laboracions en la presentació de projectes.

Aquesta sessió està adreçada a tots els membres d’entitats sense ànim de lucre de la ciutat.
ENTITAT *
CÀRREC QUE OCUPES A L'ENTITAT *
NOM *
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC *
TELÈFON *
COM T'HAS ASSABENTAT DE LA SESSIÓ INFORMATIVA? *
AVIS LEGAL *
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa: Finalitat: Informació sobre recursos i serveis per a entitats que ofereix l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats. Legitimació: El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Conservació de les dades: Les dades seran conservades mentre es realitzin les accions previstes per a entitats que ofereix l’Ajuntament de Mataró. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy