Medlemsundersökning Svenska Schillerstövareföreningen 2022
Det är mycket värdefullt för föreningen om du som medlem svarar på några frågor som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet med våra schillerstövare.
Namn *
E-post *
Hur många schillerstövare har du haft de senaste 5 åren? *
1 point
Är du medlem i Svenska Schillerstövareföreningen?
1 point
Clear selection
Varför valde du schiller? Flera alternativ är möjliga.
1 point
Vilka vilt jagar du med din/dina schillrar? Flera alternativ är möjliga.
1 point
Pristagarprocenten på jaktprov är ett viktigt verktyg för att mäta den jaktliga kvaliteten på våra schillerstövare. Föreningen har som mål att 30%/registreringsår  ska vara jaktprovsmeriterad. Tycker du att målet är;
1 point
Clear selection
Har du startat din schiller på jaktprov? Hund 1
1 point
Om den inte kommer att starta, vad är orsaken?
1 point
Vilka är hund 1:s bästa jaktliga egenskaper?
1 point
Hund 2
1 point
Om den inte kommer att starta, vad är orsaken?
1 point
Vilka är hund 2:s bästa jaktliga egenskaper?
1 point
Hund 3
1 point
Om den inte kommer att starta, vad är orsaken?
1 point
Vilka är hund 3:s bästa jaktliga egenskaper?
1 point
Hund 4
1 point
Om den inte kommer att starta, vad är orsaken?
1 point
Vilka är hund 4:s bästa jaktliga egenskaper?
1 point
Hund under 4 år som driver hjortdjur i max 10 min, får fortsätta på jaktprov om den avbryter självmant eller kan kallas in. Hund över 4 år blir utslagen, och provet avbryts. Om hunden endast avger skall till hjortdjurslöpan när den ser hjortdjur som flyr undan eller om den skallar kortare sträcka vid kontakt med färsk hjortdjurslöpa (markeringsskall), räknas inte detta som drev.  Anser du att dessa regler är för hårda?
1 point
Clear selection
Stövarraserna gör generellt sett en senare avelsdebut än andra jakthundraser. Vad tror du det beror på?
1 point
Om du har en jaktprovsmeriterad tik, planerar du att ta en valpkull?
1 point
Clear selection
Om du svarade nej på föregående fråga, beskriv gärna varför du inte vill para tiken.
1 point
Är det något av de kvaliteter som bedöms på hundutställning som du tycker har försämrats på schiller jämfört med tidigare? Flera alternativ är möjliga.
1 point
Har din/dina schillerstövare under de senaste 5 åren haft någon av följande sjukdomar? Flera alternativ är möjliga.
1 point
Om din hund/hundar har C, D eller E - höft har den/dom uppvisat symtom på smärta?
1 point
Clear selection
Röntgar du höftlederna på dina schillerstövare?
1 point
Clear selection
Beskriv varför du röntgar/inte röntgar höftlederna på dina schillerstövare.
1 point
Har du fullt förtroende för FCI:s ( den som SKK använder) avläsning av HD-röntgen?
1 point
Clear selection
Om du inte har förtroende för FCI:s HD-avläsning, beskriv varför.
1 point
Här kan du lämna övriga synpunkter till föreningen.
1 point
Som tack för att du tog dig tid att svara, är du med i en utlottning av 5 t-shirts och 5 kepsar !
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy