Kritická cesta
Táto metóda vznikla v roku 1957 v chemickej spoločnosti Du Pont (USA) za účelom vytvorenia účinného nástroje riadenia pre realizáciu projektov v oblasti výstavby, údržby, obnovy a rekonštrukcii výrobných zariadení v súvislosti s vývojom nových chemických produktov.
Vďaka využitiu metódy CPM pri riadení stavebných prác nových výrobných kapacít bola skrátená realizácia projektu o 2 mesiace bez vynaloženia dodatočných nákladov a bolo zistené, že zvýšením priamych nákladov iba o 1 % by bolo možné skrátiť dobu výstavby o ďalšie 2 mesiace. Za autorov metódy kritickej cesty sú považovaný J. E. Kelley a M. R. Walker.
1. Kritická úloha je tá, ktorá *
10 points
2. Ak idú úlohy do série (za sebou), kritická úloha je? *
10 points
3. Ak idú úlohy paralelne s rovnakým začiatkom, kritická úloha je
10 points
4. Ktorá z kritických úloh je najkritickejšia? *
10 points
5. Musí byť v harmonograme úloh projektu vždy kritická úloha? *
10 points
6. Ak je v harmongrame úloh len jedna úloha kritická, ktorá to je *
10 points
7. Má kritická úloha rezervy? *
10 points
8. Čo môže byť dlhšie "Kritická cesta" projektu alebo "Doba trvania" projektu? *
10 points
9. Kritickú cestu (množinu kritických úloh) neskrátime? *
10 points
10. Nevýhodou kritickej cesty s plánovacou metódou "ASAP - Začať čo najskôr" je *
10 points
11. Nevýhodou kritickej cesty s plánovacou metódou "ALAP - Začať čo najneskôr" je *
10 points
12. Rozšírením metódy kritickej cesty CPM je *
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy