แบบสอบถามออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอความร่วมมือมายังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ และตอบแบบสอบถามประเด็นสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้
ด้านที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
โรงเรียน *
Your answer
กลุ่มสถานศึกษา *
ด้านที่ 2 : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
1. ด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวดและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน *
ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินการ
1. ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ มิให้เกิดอันตราย กำจัดต้นไม้ หรือวัชพืชที่เป็นพิษ หรือมีผลเป็นพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ
2. ซ่อมแซมอาคารเรียน ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไพ ปลั๊กไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบน้ำประป เครื่องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้งโรงเรียน ล้อมรั้วรอบสระน้ำในโรงเรียน ให้มั่นคงแข็งแรงฯ
3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู สัตย์เลื้อยคลาน งูพิษ ตะขาบ แมงป่อง และแมลงมีพิษ เก็บกวาดกองขยะที่รกรุงรัง ดูแลสนามหญ้าให้สะอาดโล่งเตียนมิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย
4. สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางเดินไป-กลับของนักเรียน
5. การวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ขณะเกิดเหตุจะต้องทำอย่างไร ในการหลีกเลี่ยงและการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นั้นๆ และภายหลังเกิดเหตุแล้วจะขอรับความช่วยเหลืออย่างไร โดยให้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th
กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน การดำเนินการด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน *
Your answer
2. ด้านสุขภาพอนามัย *
ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินการ
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน
2. คัดกรองนักเรียนและจัดครูให้ความรู้หน้าเสาธงในช่วงเวลาเข้าเกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อ
3. ศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน การดำเนินการด้านสุขภาพอนามัย *
Your answer
3. ด้านการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆขึ้น *
ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ
่ยังไม่ดำเนินการ
1.การกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ ขึ้น เช่น การหลอกลวงต้มตุ๋น ลักทรัพย์
2.วางมาตรการในการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท พกพาอาวุธ กรณีชู้สาว แม่วัยใส หลบหนีการเรียน ติดเกมส์ เสพสิ่งมึนเมาและสารเสพติด
กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน การดำเนินการด้านการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ ขึ้น *
Your answer
4. ด้านการสนับสนุนให้มีการทำประกันชีวิตและทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน *
ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินการ
1. สนับสนุนให้มีการทำประกันชีวิตให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
2. สนับสนุนให้มีการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน การดำเนินการด้านการสนับสนุนให้มีการทำประกันชีวิตและทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน *
Your answer
ด้านที่ 3 : ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms