Anketa výlety
Jméno *
Vaše odpověď
Příjmení *
Vaše odpověď
E-mail *
Vaše odpověď
Byl(a) jsi před akcí dostatečně informován(a)?
Bylo vystupování a přístup našich instruktorů, dle Tvého názoru, dostatečně profesionální? Dostalo se Ti od nich vždy pomoci nebo rady, kterou jsi potřeboval(a)?
Byl čas, který jste na výletu strávili, dostatečně kvalitně vyplněn? Měl časový rozvrh, podle Tebe, dostatečný spád?
Termín kurzu *
Dostal(a) jsi vyčerpávající informaci o zvláštnostech a rizicích na terénech, kde jste létali?
Měla teoretická výuka na výletu dostatečný objem a kvalitu? Hovořili jste o všem, co Tě zajímalo?
Byly vývozy na starty dostatečně včasné a četné?
Splnila kvalita ubytování tvá očekávání? Překvapila Tě příjemně či nepříjemně jeho cena či kvalita?
Vybavení, které sis od školy půjčil(a), bylo kompletní a splnilo, co jsi od něj očekával(a)?
Jak hodnotíš schopnost instruktorů nabídnout a zorganizovat náhradní program nebo přejezd za počasím na jiný terén?
Dostal(a) jsi od výletu to, co jsi očekával(a)?
Kterých z našich služeb, které jsi na výletu očekával, se Ti nedostalo?
Vaše odpověď
Jak jsi se o této akci dozvěděl(a)?
Měl(a) bys zájem o uskutečnění nějakého z našich výletů v nové oblasti? O jaký typ a jakou oblast bys měl(a) zájem?
Vaše odpověď
Chtěl(a) bys nám něco vzkázat?
Vaše odpověď
Děkujeme za vyplnění ankety a přejeme příjemné chvíle nejen při létání….
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.