Czy rodzicielstwa można się nauczyć?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu na temat rozwijania kompetencji rodzicielskich.
Ankieta jest anonimowa. Nie ma w niej złych odpowiedzi. Jej wyniki posłużą Stowarzyszeniu 4zmiana do opracowania projektu edukacyjnego dla rodziców. Dlatego będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc. Wypełnienie ankiety zajmuje ok.10 minut.
Z góry dziękujemy za poświęcony nam czas!
Zespół Stowarzyszenia 4zmiana

www.4zmiana.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  książek na temat wychowania dzieci
  czasopism dotyczących wychowania dzieci
  portali internetowych dla rodziców
  forów internetowych
  rozmów na temat rodzicielstwa z mężem/żoną, partnerem/partnerką, 
  rozmów na temat rodzicielstwa z innymi członkami rodziny
  rozmów na temat rodzicielstwa z innymi dorosłymi
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Komunikowanie się z dzieckiem
  Rozwiązywanie konfliktów z dzieckiem
  Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi
  Radzenie sobie z emocjami dziecka
  Radzenie sobie z własnymi emocjami
  Skuteczne wydawanie poleceń
  Zachęcanie do samodzielności
  Wprowadzanie zasad
  Konsekwencja w przestrzeganiu zasad
  Wspieranie dziecka w trudnych dla niego sytuacjach
  Chwalenie dziecka
  Stawianie granic
  Wprowadzanie konsekwencji/kar
  Aktywne spędzanie czasu z dzieckiem
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Umiejętności komunikacyjne
  Wspieranie rozwoju poznawczego
  Wspieranie rozwoju emocjonalnego
  Wspieranie rozwoju społecznego
  Wspieranie rozwoju moralnego 
  Wspieranie samodzielności
  Dbanie o poczucie wartości dziecka
  Dbanie o bezpieczeństwo dziecka
  Dbanie o zdrowy styl życia
  Dbanie o dobre relacje dziecka z innymi
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Warsztaty stacjonarne
  Kursy zdalne
  Stacjonarne konsultacje ze specjalistą
  Zdalne konsultacje ze specjalistą (np. przez maila/skype)
  Stacjonarne spotkania z innymi rodzicami
  Spotkania w sieci z innymi rodzicami (np. na facebook’u, skypie)
  Coaching rodzicielski
  Coaching godzenia życia zawodowego z rodzinnym
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question