FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY "Rodzic i Ja"
Koordynator zadania – Agnieszka Gleinert-Pobłocka
  tel. 536 760 710
  e-mail: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Warsztaty Rodzic i Ja
W ramach oferty proponujemy  Warsztaty „Rodzic i Ja” w terminie od 8 luty 2020r. godz. 9.00 do godz. 19.00.

Miejsce: siedziba Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy i tereny przyległe.

Koszt:    249 zł/ rodzic z dzieckiem, każde kolejne dziecko 50 zł

Płatności  należy dokonać na konto:
26 1160 2202 0000 0000 4746 3115
Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca 1
83-315 Szymbark
Treść przelewu: warsztaty - Rodzic i Ja, imię i nazwisko uczestnika

Klauzula dot. RODO
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZADANIA (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przyjmuję do wiadomości, iż:  1.Administratorem moich danych osobowych jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy 1, 83-315 Szymbark (dalej zwany „Administratorem”) wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215377, NIP 5891826387, REGON 193090401.  2.Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadań statutowych KUL. 3. Moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe,  będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. 4. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 w celu realizacji umowy ubezpieczenia NNW uczestników projektu. 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie wyżej wymienionych instytucji. 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, umożliwiającym udział w rekrutacji oraz w planowanych działaniach. 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązku archiwizowania dokumentacji działań finansowanych przez NIW-CRSO, tj. do 31.12.2030 r. 10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy