Valoració actual del conflicte i possibilitats de mobilització

    This is a required question