รายงานมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่ม 895-104 เทอม 2/60 ทำการอับโหลดไฟล์รายงานที่นำเสนอ และไฟล์คำถาม 10 ข้อ
ตอนที่ *
กลุ่มที่ *
อัปโหลดไฟล์รายงาน และไฟล์คำถาม
อัปโหลดไฟล์รายงาน (ประเภทไฟล์ต้องเป็น PDF เท่านั้น) ส่วน อัปโหลดไฟล์คำถาม (ประเภทไฟล์ต้องเป็น Word เท่านั้น)

การตั้งชื่อไฟล์ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก และตามด้วยชื่อกลุ่ม
(ตัวเลข 2 ตัวแรกเป็นปีการศึกษา + ตัวเลข 2 ตัวต่อมาเป็นภาคการศึกษา + ตัวเลข 2 ตัวต่อมาเป็นตอนที่ลงทะเบียน + ตัวเลข 2 ตัวหลังเป็นกลุ่มที่ + ตามด้วยชื่อรายงาน

ตัวอย่างเช่น ปีการศึกษา2560 ภาคการศึกษาที่2 ตอนที่ลงทะเบียน01 กลุ่มที่01 ชื่อรายงานชุมชนแออัด ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 60020101ชุมชนแออัด

ไฟล์รายงาน (ประเภทไฟล์ต้องเป็น PDF เท่านั้น) *
Required
ไฟล์คำถาม (ประเภทไฟล์ต้องเป็น Word เท่านั้น) *
Required
สถานะ *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms