ΥΠΟΒΟΛΗ ΩΡΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καταχωρήστε τα παρακάτω στοιχεία για να υποβάλετε τις ώρες κάθε ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που διδάσκει στο σχολέιο σας.
ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question