Formularz dla uczestnika szkolenia Młodzieżowych Liderów Równać Szanse 2019
Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse, 28 czerwca - 4 lipca 2020 r.
I. Podstawowe informacje o kandydacie/kandydatce
Imię i nazwisko kandydata/kandydatki *
Your answer
Adres e-mail kandydata/kandydatki do celów rekrutacji *
Your answer
Numer telefonu kandydata/kandydatki do celów rekrutacji *
Your answer
Data urodzenia kandydata/kandydatki *
Your answer
Miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki - nazwa miejscowości *
Your answer
Nazwa szkoły i poziom klasy do której kandydat/kandydatka uczęszcza *
Your answer
II. Informacje o projekcie, w którym uczestniczył kandydat/kandydatka
Nazwa projektu. *
Your answer
Nazwa organizacji/instytucji realizującej projekt *
Your answer
Konkurs w którym został zrealizowany projekt: *
III. Opisz swój udział w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Równać Szanse.
Co w zrealizowanym projekcie było dla Ciebie najciekawsze, najważniejsze? *
Your answer
Czy po projekcie brałeś/brałaś udział w innych projektach, działaniach? Jeśli tak, to przez kogo były one organizowane i na czym polegał Twój udział? *
Your answer
Opisz swoje zainteresowania. *
Your answer
Co uważasz za swój największy, dotychczasowy sukces i dlaczego? *
Your answer
Gdybyś miał/miała możliwość zrealizowania swojego pomysłu na projekt z rówieśnikami czego by dotyczył? *
Your answer
Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu? *
Your answer
Jaką drogą wysyłasz film?
Film powinien odpowiadać na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w Szkoleniu Młodzieżowych Liderów?”. Film promujący kandydata powinien być nagrany telefonem komórkowym lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie obrazu i dźwięku. Film nie może podlegać jakiejkolwiek obróbce przy pomocy programów komputerowych umożliwiających zmiany w zapisie wideo. Film musi być nagrany w sposób ciągły i trwać maksymalnie 30 sekund. Film powinien być załadowany na dysk google lub serwis youtube, a link udostępniony do obejrzenia lub kopiowania na użytek rekrutacji na adres email - p.walecki@pcyf.org.pl. Link do filmu powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji tj. 17 kwietnia 2020 r., do godz. 12.00. Mail z linkiem do filmu powinien zawierać następujące informacje:
• Imię i nazwisko kandydata;
• Nazwa organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;
• Miejscowość – siedziba organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;
Link do filmu: *
Your answer
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wymienionych w oświadczeniu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Kredytowej 6/20 w Warszawie (kod pocztowy: 00-062) tel.: 22 826 10 16
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy o dotację nr «Nr_Projektu»
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane mogą zostać przekazane instytucji finansującej Program Równać Szanse – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedstawicielstwo w Polsce oraz instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ośmiu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przekazano dane.
7. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy