Prijava na licenčni seminar za strokovne delavce v cheerleadingu in cheer plesu
LJUBLJANA, 20. 10. 2018 - 21. 10. 2018
Priimek *
Ime *
Spol *
Naslov stalnega prebivališča *
Poštna številka in kraj prebivališča *
Datum rojstva *
MM
/
DD
/
YYYY
Kraj rojstva *
Telefon ali GSM *
Vpiši svoj elektronski naslov za obveščanje *
Stopnja izobrazbe *
Vpišite svoj poklic
Status na trgu dela *
Športna panoga *
Kategoriziran športnik *
Najvišji dosežen status kategorizacije *
Tekmovalne izkušnje *
Športno pedagoške izkušnje *
Že pridobljena usposobljenost *
Član društva *
Kandidat s svojim podpisom jamči za verodostojnost podatkov in dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega obrazca za potrebe nosilca usposabljanja, izvajalca tega usposabljanja, Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ministrstva, pristojnega za šport ter Inšpektorata za šport. Podatke s tega obrazca s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Zavod za šport Republike Slovenije Planica – Športno informacijski center.Projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.« *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy