Tilaa linkki verkkokoulutuksiimme sähköpostiisi
Tiedotamme koulutuksista ja tärkeistä tuoteasioista sähköpostitse. Sähköpostia lähetämme maksimissaan kerran kuukaudessa.
Etunimi *
Your answer
Sukunimi *
Your answer
Sähköpostiosoite *
Your answer
Toimipaikka *
Your answer
Olen *
Henkilötietojen käsittely
Takeda Oy käsittelee henkilötietoja alihankkijan avustuksella. Antamalla sähköpostiosoitteesen annat suostumuksen siihen, että käytämme henkilötietojasi yllämainittuihin tarkoituksiin. Voit myöhemmin kieltäytyä suoramarkkinoinnista perumalla tilauksen sähköpostissamme tulevan linkin kautta.

LISÄTIETOA:
Takedan käyttöehdot http://www.takeda.fi/yhteystiedot/kayttoehdot/

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Takeda Oy (y-tunnus 1703775-8, jäljempänä ”Takeda”)
Postiosoite: PL 1406, 00101 Helsinki

2. Rekisterinpitäjän rekisteriin liittyvistä asioista vastaava yhteyshenkilö:
[Kirsi Mäkinen] Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki
Puh: [020 746 5000], email: [infoposti@takeda.com]

3. Rekisterin nimi:
Takeda Oy:n suomalaisten apteekkien henkilöstöä koskeva suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään Takedan koulutuksia ja tuotteita koskevien suoramarkkinointiviestien lähettämiseksi suomalaisten apteekkien henkilöstölle. Suoramarkkinointiviestejä lähetetään enintään kerran kuussa.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää Takedan verkkosivuilla vierailevien suomalaisten apteekkien työntekijöiden Google Forms -lomakkeen kautta ilmoittamia sähköpostiosoitteita.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti Takedan verkkosivujen käyttäjiltä itseltään.

7. Luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille:
Takeda ei luovuta rekisterin sisältämiä henkilötietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Google Inc. (”Google”) käsittelee myös Google Forms -lomakkeen kautta lisättäviä henkilötietoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta.

8. Luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja saatetaan siirtää Takedan organisaation sisällä myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Google voi siirtää palveluidensa kautta keräämiään henkilötietoja eteenpäin omien tietosuojakäytäntöjensä (https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/) mukaisesti, jolloin tietoja saatetaan siirtää myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika:
Takeda suojaa kaikki keräämänsä henkilötiedot aina tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteristä ei kerry eikä siihen liittyen käsitellä manuaalista aineistoa. Sähköisesti tallennettujen tietojen osalta henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot poistetaan lähtökohtaisesti silloin, kun ne eivät ole enää tarpeen tässä rekisteriselosteessa ilmoitettua käyttötarkoitusta varten, kuitenkin viimeistään kahden (2) vuoden kuluttua tallentamisesta. Henkilötiedot poistetaan myös viipymättä siinä tapauksessa, jos rekisteröity on kieltäytynyt suoramarkkinoinnista.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.