แบบประเมินการจัดทัศนศึกษาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 The International Forum on Human Library in the Digital Age
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
หน่วยงาน/สังกัด *
Your answer
เส้นทางทัศนศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทัศนศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา
3. การประสานงานและการอำนวยความสะดวก
4. การศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์กับท่าน
3. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
❀☺❀ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน ❀☺❀
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms