Jämställdhetsundersökning för män 2019
Detta frågeformulär är först och främst riktat till män men vem som helst oberoende av kön kan svara. Du får svara på så många frågor som du känner för - från en till alla av dem. Förfrågan är gjord av organisationen Män rf (www.miehetry.fi). Målsättningen med den är att samla ihop viktig information om ärenden och fenomen vilka män upplever som oroväckande och som utmaningar i sina liv. Svaren används som material för våra kommande kampanjer och för att stöda framtida planer av vår verksamhet som organisation. All information behandlas med sekretess.

Svara gärna på ett så anonymt sätt som möjligt på de öppna frågorna så att du eller andra människor som kanske behandlas i svaren inte kan identifieras. Några av frågorna kan orsaka ångest eller otrevliga känslor.

Vi tackar dig varmt för ditt deltagande i undersökningen!

Bakgrundsfrågor
Du kan svara på så många frågor som du känner för - från en till alla av dem.
Kön
Ålder
Utbildning
Folkmängden i kommunen du lever i
Boendeform
Känner du att du hör till en minoritet?
Sakfrågor
Du kan svara på så många frågor som du känner för - från en till alla av dem.
Hur nöjd är du med ditt liv?
Upplever du att du har blivit orättvist behandlad eller att du har känt tryck och antaganden på grund av ditt kön?
Ifall ja, hur och i hurdana situationer?
Your answer
När har du senast upplevt diskriminering på basen av kön?
När har du senast upplevt diskriminering som inte har baserat sig på kön (t.ex. på basen av ålder, bakgrund, hudfärg, sexualitet, funktionsnedsättning, religion eller tro)?
Har du hamnat ut för fysiskt våld efter att du fyllt 16 år?
Har du upplevt sexuell trakasserier eller annat sexuellt våld sedan du fyllt 16 år?
Har du råkat ut för sexuellt våld i din barndom (som under 16 år gammal)?
Har du utsatts för mobbning i skolan, på arbetsplatser eller annanstans?
Har du själv mobbat andra?
Har du själv varit fysiskt våldsam mot någon?
Känner du tryck på basen av ditt utseende?
Har du för tillfället en när vän som du kan med tillit tala om nästan alla dina egna angelägenheter?
Har du varit orolig över ditt sinnestillstånd under det senaste året?
Har du fått stöd och hjälp till ärenden angående ditt sinnestillstånd?
Extra fråga: ifall du har talat om ditt sinnestillstånd åt någon, vem? (du kan välja mer än ett svar)
Öppna frågor
Du kan svara på så många frågor som du känner för - från en till alla av dem.
Hurdana saker orsakar oro för dig?
Your answer
Hurdana utmaningar möter du i ditt liv och hur ofta gör du det?
Your answer
Upplever du att ditt kön eller könsroller påverkar ditt liv och hur i så fall?
Your answer
Vad anser du vara den mest centrala jämställdhets och jämlikhetsutmaningen för män i Finland?
Your answer
I hurdana situationer tänker du aktivt på ditt kön och “manlighet”? Hurdana tankar väcker “manlighet“ i dig?
Your answer
Fritt ord: vad skulle du vilja tillägga angående frågeformulärets tema eller annars?
Your answer
Tack för dina svar och din tid! Märk gärna att genom att svara ger du samtidigt lov till att dina svar kan användas för jämlikhets och jämställdhetsarbete som Män rf gör till exempel i form av kampanjer. Svaren hålls anonyma och de behandlas alltid adekvat.
Män rf - tillsammans för en mångsidigare mansbild.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service