Lesson LIV, Ex. A
DIRECTIONS: Translate the following sentences into good, idiomatic English.
Email address *
1. Homō sum; hūmānī nīl ā mē aliēnum putō. *
0 points
2. Nēmō umquam prō patriā morerētur nisi magnam spem immortālitātis habēret. *
0 points
3. Flūmen ex nivibus adeō crēvit ut multa aedificia iam complēverit. *
0 points
4. In tē omnis culpa haeret. Nē iūdicēs sceleris aliēnī mē condemnent. *
0 points
5. Caesar veniam prīncipī et uxōrī et frātribus tribuisset sī captīvī nostrī līberātī essent. *
0 points
6. Utinam scīrēmus quid post mortem accidat! *
0 points
7. Rēgulus Carthāginem redīre cōnstituit neque ignōrāvit sē ad crūdēlissimum hostem et ad ultima supplicia proficīscī. *
0 points
8. Sī avis sēdem in arbore aedificet super animālia humī latentia, sit incolumis. *
0 points
9. Sī mē incolumem servāverīs, aeternum exemplum beneficiī tuī erō. *
0 points
10. Sī praemium prō meīs labōribus accēpissem, dē cēterīs crīminibus taceam. *
0 points
11. Nisi ea, quae sine causā mīrantur aliī, tibi placent, gaudeō tē animō valēre. *
0 points
12. Tantus clāmor ortus est ut hostēs arbitrārēmur ad mūrem pervēnisse. *
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy