แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสิงห์สมุทร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อจริง - นามสกุล *
กรุณาใส่คำนำหน้า
Your answer
Name - Surname *
ชื่อจริง-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
ตัวอย่าง 30/09/2530
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
e-mail
Your answer
รายละเอียดการทำงาน
สังกัด *
เลขที่ตำแหน่งปัจจุบัน *
Your answer
วันที่บรรจุ *
ครูอัตราจ้างพนักงานราชการให้ใช้วันที่เริ่มงานตามสัญญาจ้าง ตัวอย่าง 10/12/2530
Your answer
วันที่เกษียณอายุราชการ *
ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการให้ขีด. - ตัวอย่าง 30/09/2590
Your answer
วันที่ย้าย
สำหรับครูที่ไม่ได้บรรจุ ณ โรงเรียนสิงห์สมุทรกรุณากรอกข้อมูลวันย้ายด้วยค่ะ ตัวอย่าง 10/09/2558
Your answer
ระดับตำแหน่ง *
ประจำระดับชั้น *
วิชาที่สอน *
กรุณากรอกรหัสวิชาด้วยค่ะ (ถ้าไม่ได้สอนให้ - )
Your answer
ห้องที่ปรึกษา *
ถ้าไม่ได้เป็นครูที่ปรึกษาให้ -
Your answer
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี *
ตัวอย่าง ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขา ภาษาไทย
Your answer
ระดับปริญญาโท
ตัวอย่าง ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขา ภาษาไทย
Your answer
ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่าง กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) สาขา การบริหารการศึกษา
Your answer
อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service