CAMPUS DE BÀSQUET I ESCOLA LLEURE BELLVEI
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Primer cognom *
Your answer
Segon cognom *
Your answer
Nom *
Your answer
Data naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Nº Cat salut (4 lletres i 10 números) *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Adreça *
Your answer
Població *
Your answer
Escola
Your answer
El seu fill/a té alguna patologia que impedeixi i/o dificulti la pràctica d'activitat física i esportiva? *
Si, no, quina?
Your answer
El seu fill/a és al·lèrgic a alguna cosa? *
si es que si especificar a què
Your answer
Trieu les setmanes al torn de matí (9 a 13h)
Assistireu a l'acollida de matí (8:30 a 9h) *
Required
Assistireu a l'acollida de mig dia (9h a 9:30h) *
Required
Dades bancàries (codi IBAN- 24 dígits) *
Referència de l'ordre de domiciliació: campus bàsquet i casal Bellvei Mitjançant l'acceptació d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a Jocnet Gestió Esportiva, S.L a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del creditor. Com a part dels vostres drets, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Your answer
AUTORTITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR Les dades que vostè proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de Jocnet Gestió Esportiva, S.L amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquesta empresa. Jocnet podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen amb la finalitat de promocionar l'activitat. Les seves dades podras ser cedides a tercers únicament pel compliment d'obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d'acord amb la Llei 0.15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lacio dirigint-se a; Jocnet Getió Esportiva, S.L - c/ de l'estadi s/n, 08700 Igualada. D'aquesta manera manifesta la seva conformitat amb la present clausula i autoritza a Jocnet Gestió Esportiva per poder tractar o cedir les seves dades o imatges d'acord amb les finalitats indicades. Accepta la normativa que consta al formulari d'inscripció, manifesta que el participant és APTE per la pràctica de l'esport i autoritza a l'inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica puguis ser traslladat a un centre mèdic per part de l'organització. *
Comentaris
Afegeix algun comentari si s'escau
Your answer
Nom complert i dni del pare, mare o tutor legal *
Afegeix algun comentari si s'escau
Your answer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.