Borang Permohonan Keahlian / Membership Application Form
Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia
No.53 A/G , Blok E, Zenith Corporate Park, Jalan SS7/26 Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 603-7880 1367 , 7880 9327 Fax : 603-7880 2941
Email : enquiry@ppbm.org Website : www.ppbm.org
Facebook : www.facebook.com/PPBMOfficial/

*N.B Semua permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Persatuan
*N.B All applications are subject to approval of the Executive Committee.

Permohonan Keahlian PPBM boleh dibuat online di / PPBM Membership Application Online Form is available at:
http://goo.gl/forms/t865YnMf2S

Jenis Keahlian / Types of Membership
*N.B Semua permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Persatuan / All Applications are subject to approval of the Executive Committee.

A.) Dengan Hak Pengundian / With Voting Rights:
Semua Pengasuh TASKA yang dilatih dan diiktiraf oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia**
All Childcare Providers, trained and certified by the Department of Social Welfare Malaysia.**

A-1.) Ahli Seumur Hidup / Life Member ** (RM200.00)
Kriteria/Criteria: Lulus / - Certified with Kursus Asuhan Permata (KAP)

A-2.) Ahli Biasa / Ordinary Member ** (RM30.00 setahun / per annum)
Kriteria/Criteria: Lulus / - Certified with Kursus Asuhan Permata (KAP)


B.)Tiada Hak Pengundian / Without Voting Rights:
Ibubapa,individu,agensi sukarela,kerajaan agensi,korporat dan swasta yang berminat dari seluruh Malaysia.
All parents, individuals and all interested government bodies, private organizations, and NGOs throughout the country.

B-1.) Ahli Institusi / Institutional Member (RM120.00 setahun / per annum)
Kriteria/Criteria: Organisasi yang minat dalam bidang pengasuhan kanak-kanak / Organizations with an interest in childcare

B-2.) Ahli Bersekutu / Associate Member (RM50.00 setahun / per annum)
Kriteria/Criteria: Belum lulus Kursus Asuhan Permata (KAP), tetapi berminat melibat diri dalam perkembangan kanak-kanak / Not certified with Kursus Asuhan Permata (KAP) but interested to be involved in childcare development

Note: Yuran kemasukan RM 10.00 akan kenakan dengan pendaftaran anda.
Note: An entrance fee of RM10.00 will be charged on your application.

Jenis Keahlian / Membership applied: *
Sila pilih jenis keahlian yang berkenaan / Please select the type of membership applied
Saya ingin berdaftar sebagai ahli Persatuan dan bersetuju dengan Perlembagaan persatuan. / I hereby apply to become a member of the Association and agree to abide by its Constitution. *
Required
Status *
Nama / Name : *
Seperti dalam MYKAD atau Passport / as per MYKAD or Passport
Your answer
No. MYKAD atau Passport / MYKAD or Passport No. : *
Contoh / Sample ( xxxxxx - xx - xxxx )
Your answer
Jantina / Sex : *
Jawatan / Occupation : *
Sila nyatakan pengalaman berkaitan jika berkenaan / Please include relevant experience if relevant.
Your answer
Alamat Surat - Menyurat / Correspondence Address : *
Your answer
Alamat Tempat Kerja Terbaru / Current Place of Work Address : *
Your answer
Warganegara / Nationality : *
No.Telefon / Telephone No.: *
Contoh / Sample : <+6 0x-xxxx xxxx>
Your answer
No.Telefon Bimbit / Mobile No. : *
Contoh / Sample : <+6 01x-xxx xxxx>. Sila tulis "Tiada" jika tidak berkenaan / Please write "None" if not applicable
Your answer
No.Faks / Fax No. :
Your answer
E-mel / Email : *
Sila tulis "Tiada" jika tidak berkenaan / Please write "None" if not applicable
Your answer
Saya berminat dalam menawarkan perkhidmatan saya kepada jawatankuasa kecil dalam yang berikut / I am interested in offering my services to the following Sub-Committee(s):
Untuk Permohonan Sebagai Ahli Institusi Sahaja / For Institutional Membership application only:
Sila tulis "-" jika tidak berkenaan / Please write "-" if not applicable
Nama Institusi / Name of Institution:
Your answer
Alamat Institusi / Address of Institution:
Your answer
Jenis Perniagaan / Nature of Business:
Your answer
Pegawai Yang Perlu Dihubungi / Key Contact Person:
Your answer
Jawatan / Designation:
Your answer
Telefon / Telephone :
Your answer
Faks /Fax :
Your answer
E-mel / Email :
Your answer
No. Telefon Bimbit / Mobile No. :
Your answer
Pembayaran / Payment:
1. Yuran pendaftaran penuh hendaklah dibayar kepada PPBM:
a. Cek hendaklah dibayar kepada / Cheque(s) to be made to
“Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia”
atau/or
b. “bank-transfer” ke akaun CIMB / CIMB Account No. : 80-0070269-4

2. Sila email atau faks slip bayaran bank ke enquiry@ppbm.org atau faks +603-78802941, atau hubungi terus pejabat PPBM untuk memaklumkan bahawa pembayaran pendaftaran ahli telah dibuat / Please email or fax your bank slip to enquiry@ppbm.org or Fax:+603-78802941, or call directly to PPBM's office to inform PPBM of your membership application and to provide details of your payment transfer.


PERSATUAN PENGASUH BERDAFTAR MALAYSIA (PPBM)
No. 53A/G, Block E, Zenith Corporate Park,
Jalan SS7/26, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7880 1367 Fax: 03-7880 2941

Maklumat lanjut / For more information:
www.ppbm.org
www.facebook.com/PPBMOfficial

“Like” Facebook PPBM untuk maklumat terbaru!

KE ARAH PENGASUHAN BERKUALITI
MOVING AS ONE TOWARDS QUALITY CHILDCARE
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Report Abuse - Terms of Service