แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลแหล่งทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อ - นามสกุล *
2. รหัสนักศึกษา *
3. สาขาวิชา *
4. คณะวิชา *
5. ความพึงพอใจด้านต่างๆ *
5
4
3
2
1
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy