แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 7 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสอบมี10ข้อ 10คะแนน
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ชั้น *
เลขที่ *
Your answer
1.ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ *
2. การได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดีมีกี่ขั้นตอน *
3.การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักการอย่างไร *
4.ถ้าต้องการแก้ปัญหาด้านการออกแบบและจำลองชิ้นงานต้องใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด *
5. ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซลช่วยแก้ปัญหาใดได้บ้าง *
6.ถ้าต้องการฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการคำนวณควรเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด *
7.วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมีขึ้นตอนอย่างไร
8.เพราะเหตุใดจึงต้องใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา *
9.ขั้นตอนใดในวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้ผลลัพธ์ดีและสมบูรณ์ที่สุด *
10.การวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์มีความสำคัญอย่างไร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.