Kaszëbsczi Pòwszedny Spisënk 2020 / Kaszubski Spis Powszechny 2020 / Kashubian Census 2020
- polska wersja poniżej - / - english version below -

W 2021 rokù më mdzemë mielë pòstãpny Nôrodny Pòwszedny Spisënk, dzãka jaczémù më sã doznómë, czë òb czas slédnëch 10 lat zwikszëła sã lëczba lëdzy, jaczi deklarëją bëcé Kaszëbą/Kaszëbką ë gôdanié pò kaszëbskù w codniowëch, domôcëch sytuacjach.

W 2011 rokù më mielë:
- 228 tës. etniczno-nôrodnëch deklaracjów (w tim 17 tës. jakno pierszé),
- 108 tës. deklaracjów gôdaniô pò kaszëbskù w codniowëch, domôcëch sytuacjach.

Mdze tëch deklaracjów w przińdnym rokù wicy? Chcemë ju dzysô to sprawdzëc!

Ankéta je anonimòwô, nie brëkùje Twòjégò miona ë nôzwëstka, ë jinëch, wrażlëwëch pòdôwków.
Baro proszã ò wëfùlowanié ankétë leno rôz.

Mateùsz Titës Meyer,
Kaszëbskô Jednota

-----

W 2021 roku czeka nas kolejny Narodowy Spis Powszechny, dzięki któremu dowiemy się, czy w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba osób deklarujących bycie Kaszubą/Kaszubką oraz posługiwanie się językiem kaszubskim w codziennych kontaktach domowych.

W 2011 roku mieliśmy:
- 228 tys. deklaracji etniczno-narodowych (w tym 17 tys. w pierwszej kolejności),
- 108 tys. deklaracji posługiwania się językiem kaszubskim w codziennych kontaktach domowych.

Czy w przyszłym roku deklaracji tych będzie więcej? Sprawdźmy to już dziś!

Ankieta jest anonimowa, nie wymaga podania Twojego imienia i nazwiska, ani innych danych wrażliwych.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiety tylko raz.

Mateùsz Titës Meyer,
Kaszëbskô Jednota

-----

In 2021 another National Census awaits us, thanks to which we will find out whether the number of people declaring themselves to be a Kashubian and using the Kashubian language in everyday household contacts has increased over the last 10 years.

In 2011 we had:
- 228 thousand ethnic-national declarations (including 17 thousand people that declared to be Kashubian in the first place),
- 108 thousand declarations of using the Kashubian language in everyday household contacts.

Will there be more such declarations next year? Let's check it out today!

The survey is anonymous, does not require your name or other sensitive data.
Please fill in the questionnaire only once.

Mateùsz Titës Meyer,
Kaszëbskô Jednota
Lata / Wiek / Age: *
Ôrt / Płeć / Sex: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy