VANA-KREEKA LINNRIIGID

Tunnikontroll
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Rahvakoosolek otsustab polise peaküsimused.
  Mõjukad kodanikud suruvad rahvakoosolekul peale oma seisukohad.
  Vaesel kodanikul ei ole õigust rahvakoosolekul osaleda.
  Kõik vabad mehed osalevad rahvakoosolekul.
  Aristokraat tõuseb lihtrahva toel ainuvalitsejaks.
  Riigiametnikud valitakse sageli ümber, et nad võimu ei kuritarvitaks.
  Please enter one response per row