TEST WIEDZY
Test zawiera 11 pytań jednokrotnego wyboru.
Test możesz rozwiązać i przesłać tylko raz.
Do zalogowania się potrzebny jest adres e-mail podany podczas rejestracji.
Minimum 60% poprawnych odpowiedzi jest niezbędne do uzyskania certyfikatu i punktów edukacyjnych.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Najważniejszym elementem diety redukującej masę ciała jest: *
1 point
Diety ketogenne dostarczają: *
1 point
Jakie są zwykle najkorzystniejsze ustawienia systemu 780G, w trybie automatycznym do uzyskania jak najwyższego zakresu docelowego glikemii? *
1 point
Zaznacz prawidłową odpowiedź dotyczącą systemu FreeStyleLibre: *
1 point
Wybierz błędną odpowiedź dotyczącą stosowania insulin analogowych u pacjentów poniżej 18. roku życia *
1 point
Zaznacz zdanie nieprawdziwe: *
1 point
Wybierz błędną odpowiedź dotyczącą przewlekłych powikłań cukrzycy u dzieci i młodzieży: *
1 point
Pojawiły się systemy umożliwiające komunikację w chmurze pomiędzy glukometrem, CGM, FGM i profilem pacjenta, spersonalizowane konto pacjenta pozwala na zarządzanie danymi i ich przechowywania. Analiza danych dotyczących glikemii umożliwia stworzenie raportów AGP (Ambulatory Glucose Profile). Jakie możliwości daje pacjentowi stosowanie telemedycyny, zaznacz prawidłową odpowiedź: *
1 point
Wydolność fizyczna jest to zdolność do realizowania ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych, wykonywanych z udziałem dużych grup mięśniowych, bez szybko narastającego zmęczenia. Zaznacz prawidłową odpowiedź: *
1 point
Dzieci chore na cukrzycę typu 1 chętnie wyjeżdżają na obozy cukrzycowe, które zapewniają wykwalifikowaną kadrę medyczną i opiekunów znających zagadnienie cukrzycy. Dlaczego wskazane jest korzystanie z systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy oraz platformy CampViews w trakcie obozu, zaznacz prawidłową odpowiedź. *
1 point
Cukrzycowa kwasica ketonowa to powikłanie zagrażające zdrowiu i życiu dziecka. Zakreśl prawidłową odpowiedź dotyczącą cukrzycowej kwasicy ketonowej u dzieci. *
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy