Ansökan Persontransporter med buss

Kurstid 2017-08-21 -2018-02-09

Förkunskaper:
-Fyllt 21 år (23 år för att köra buss utanför 5-mils radie)
-Slutbetyg grundskola
-B-körkort
-Körkortstillstånd ska uppvisas vid utbildningsstart

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question