Odjava šolske prehrane na OŠ LA Grosuplje
Prek tega spletnega obrazca lahko starši učencev OŠ LA Grosuplje odjavijo obroke (malico, kosilo, popoldansko malico) za določen dan ali za določeno obdobje (lahko tudi do konca šolskega leta).
Vnos veljavnega e-poštnega naslova je obvezen, saj sistem pošlje potrditev odjave po e-pošti.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej, in sicer najpozneje do 8. ure. Odjava se upošteva prvi naslednji šolski dan. Če starši obrokov ne odjavijo pravočasno, plačajo za ta dan polno ceno šolske prehrane. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi organizator dejavnosti.

Knjigovodstvo OŠ LA Grosuplje
E-naslov *
Ime in priimek učenca/učenke *
Vnesite ime in priimek učenca/učenke, ločeno z enim presledkom, pozorni bodite na velike začetnice.
Vaš odgovor
Razred, oddelek in enota učenca/učenke *
T: ME Tovarniška A: DE Adamičeva J: PŠ Št. Jurij Ž: PŠ Žalna K: PŠ Kopanj
Obrok, ki ga odjavljam: *
Izberite oz. označite obrok, na katerega je otrok prijavljen in ga želite odjaviti.
Obvezno
Odjava OD vključno datuma oz. PRVI dan odjave: *
Izberite DATUM, ki določa PRVI dan, za katerega velja odjava za vse zgoraj navedene obroke.
Odjava DO vključno datuma oz. ZADNJI dan odjave: *
Izberite DATUM, ki določa ZADNJI dan, za katerega velja odjava za vse zgoraj navedene obroke.
Odjavil (ime in priimek starša) *
Vaš odgovor
Za dodatna pojasnila me lahko pokličete: *
Vnesite telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo iz knjigovodstva OŠ LA Grosuplje, če bomo potrebovali dodatna pojasnila zaradi odjave.
Vaš odgovor
Nam želite še kaj sporočiti? *
Vaš odgovor
Izjava o varstvu prejetih podatkov
Podatke, ki nam jih posredujete prek tega spletnega obrazca, bomo uporabili le za vodenje evidence šolske prehrane (odjavo obrokov). Skrbno jih bomo varovali in hranili v skladu z veljavno zakonodajo.
Knjigovodstvo OŠ LA Grosuplje
Kopija odgovorov bo poslana na e-poštni naslov, ki ste ga navedli.
Pošlji
Nikoli ne pošiljajte gesel prek Google Obrazcev.
Ta obrazec je bil ustvarjen v domeni OŠ LA Grosuplje. Prijavite zlorabo - Pogoji storitve