ใบลงทะเบียน เข้าร่วมค่ายภาษาจีน Chinese Dream
วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2560 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
กรุณากรอกข้อมูลโรงเรียนของท่าน
กรุณากรอกชื่อโรงเรียนของท่าน *
Your answer
กรุณากรอกที่อยู่โรงเรียนของท่าน *
Your answer
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนของท่าน *
Your answer
กรุณากรอกหมายเลขโทรสารโรงเรียนของท่าน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของครูผู้รับผิดชอบ
กรุณากรอกข้อมูลของครูผู้รับผิดชอบ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ) *
Your answer
E-mail *
Your answer
ส่วนที่ 3 กรุณาระบุจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้มากที่สุด 4 คน
จำนวนนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมค่ายภาษาจีน Chinese Dream 2017 *
ส่วนที่ 4 กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน ท่านที่ 1
กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนที่จะเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
Your answer
หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ)
Your answer
E-mail
Your answer
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน
ร่วมรับประทานอาหาร
ไซส์เสื้อ
ในวันเดินทางกลับ ทางโรงเรียนจะรับนักเรียนที่
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน ท่านที่ 2
กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนที่จะเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
Your answer
หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ)
Your answer
E-mail
Your answer
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน
ร่วมรับประทานอาหาร
ไซส์เสื้อ
ในวันเดินทางกลับ ทางโรงเรียนจะรับนักเรียนที่
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน ท่านที่ 3
กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนที่จะเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
Your answer
หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ)
Your answer
E-mail
Your answer
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน
ร่วมรับประทานอาหาร
ไซส์เสื้อ
ในวันเดินทางกลับ ทางโรงเรียนจะรับนักเรียนที่
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน ท่านที่ 4
กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนที่จะเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
Your answer
หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ)
Your answer
E-mail
Your answer
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน
ร่วมรับประทานอาหาร
ไซส์เสื้อ
ในวันเดินทางกลับ ทางโรงเรียนจะรับนักเรียนที่
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms