DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - SPRZEDAWCY
Szanowni Państwo!
Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi mogą spotkać się sprzedawcy w punktach sprzedaży alkoholu.
Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i
zaplanowania działań profilaktycznych.
Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa.
1. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i gminie: *
2. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom niepełnoletnim w Pana/i gminie? *
3. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? *
4. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej? *
5. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta, nie mając pewności czy jest pełnoletni? *
6. Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu w Pana/i gminie? *
7. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom nietrzeźwym w Pana/i gminnie? *
8. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? *
9. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej? *
10. Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają alkohol na terenie lub w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu w Pana/i gminie? *
11. Jak często zdarza się Panu/i wzywać policję z powodu zakłócania porządku przez osobę pod wpływem alkoholu na terenie punktu sprzedaży alkoholu lub w jego najbliższej okolicy? *
12. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim sprzedawane są papierosy w Pana/i miejscowości? *
13. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej? *
14. Czy zna Pan/i ustawę z dnia 26 X 1982 r. o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnoszącą się do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu? *
15. Czy w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie znajdują się informacje na temat : Można wybrać kilka odpowiedzi *
Required
16. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu? *
17. Komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych według ustawy z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Proszę wybrać jedną odpowiedź. *
Płeć: *
Pana/i wiek mieści się w przedziale: *
Od ilu lat pracuje Pan/i w punkcie, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu? *
DZIĘKUJEMY ZA UZUPEŁNIENIE ANKIETY! Prosimy o sprawdzenie czy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania. Dzięki nim będziemy mogli sfinansować działania profilaktyczne na terenie Państwa gminy.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy