Grants for Home-Based Food Business Owners
This grant is only for businesses making and selling food from their home. You must do both. You must live in San Francisco, South San Francisco, or Daly City.

这笔赠款用于在家中制作和销售的企业。两者都必须做。你必须住在 San Francisco, South San Francisco, Daly City.

Tiền trợ giúp này chỉ cho những doanh nghiệp làm và bán thức ăn tại nhà. Quý vị phải làm cả hai. Quý vị phải sống ở San Francisco, South San Francisco, or Daly City.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Name of Applicant - 你的名字 - Họ Tên *
Home Address - 家庭地址 - Địa chỉ nhà *
Name of Business - 业务名称 - Tên Doanh Nghiệp *
Phone number of Business - 公司电话号码 - Số điện thoại tiệm *
Email - 电子邮件地址 *
Website ( If any) - 网站
What kind of food do you make? - 你做什么样的食 物?- Loại thức ăn làm *
Business Annual Sales in 2020 - 2020年企业年销售额 - Thu nhập ròng năm 2020 *
How many employees do you have (not including yourself) - 员工(不包括您自己)- Số nhân viên ( không bao gồm bạn) *
Years in Business - 您从事业务已有多少年了?-Số năm kinh doanh *
Required
Food industry experience - 食品行业经验 - Kinh nghiệm trong ngành ẩm thực *
Required
How many years you've worked in the food industry - 多少年?Số năm làm trong ngành ẩm thực *
Education - 教育 - Bằng Cấp *
Age - 年龄 - Tuổi *
Gender - 性别 - Giới tính *
Family Income in 2020 - 2020年家庭收入 - Thu nhập gia đình năm 2020 *
Number of People in Family 2020 - 2020年家庭人数 - Số nhân khẩu trong gia đình năm 2020 *
How do you find customers? 您如何找到客户?Làm cách nào để tìm khách hàng *
Who are your main customers? - 您的主要客户是谁?Khách hàng chính của quý vị là ai? *
How will you use these funds? - 您将如何使用这些资金? Bạn sẽ dùng tiền này như thế nào? *
Why will you succeed in this business? -为什么您会在这项业务中取得成功?Tại sao bạn sẽ thành công trong ngành này? *
Other Information
1. Applications can be submitted between February 1, 2021 to February 28, 2021
2. For other questions, you can call us at 415-885-2743

1. 可以在2021年2月1日至2021年2月28日之间提交申请
2. 如有其他疑问,请致电415-885-2743

1. Đơn xin phải được nộp từ 1 đến 28 tháng 2, 2021.
2. Cho những câu hỏi khác, vui lòng gọi chúng tôi qua số 415-885-2743
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy