Деца или ученици търсещи или получили международна закрила.
Наименование на детската градина/ училището *
Населено място *
код по НЕИСПУО *
Брой деца/ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в групи за задължително предучилищно образование за учебната 2017/2018 година към 08.02.2018 г. по детски градини и училища. *
При положителен отговор на предходния въпрос, опишете за всяко дете държава на произход, пол и възраст
Брой деца/ученици, търсещи или получили международна закрила, напуснали групите за заъжително предучилищно образование през учебната 2017/2018 г. към 08.02.2018 г. спрямо 20.10. 2017 г. по детски градини и училища. *
При положителен отговор на предходния въпрос, опишете за всяко дете държава на произход, пол и възраст
Борй ученици, търсещи или получили международна закрила, записани за учебната 2017/2018 г. към 08.02.2018 г. по училища *
При положителен отговор на предходния въпрос, опишете за всеки ученик държава на произход, пол, възраст, клас и за коя година ученикът е в това училище.
Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, напуснали училище през учебната 2017/2018г.към 08.02.2017г. спрямо 20.10.2017г. *
При положителен отговор на предходния въпрос, опишете за всеки ученик държава на произход, пол, възраст, клас и за коя година ученикът е в това училище.
име и телефон за контакт на длъжностното лице попълнило справката *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy